הנגשת תכנים בגן לאומי תל שבע

הסתיים תהליך מרתק וארוך בתקנת המחשות תלת ממדיות בגן לאומי תל שבע. מטרת הפרויקט הייתה להנגיש לכלל הציבור, בדגש על הנגשה לאנשים עם מוגבלות, את התכנים המעניינים של אתר מורשת עולמי זה. כיום אנשים עם מוגבלות תנועה לא יכולים לעלות לתל ולא ניתן לשנות זאת מאחר ומדובר באתר ארכאולוגי רגיש. לכן יצרנו, על פי הנחיות תקנות השירות לאנשים עם מוגבלות, מוקד ידע נגיש לכל הצופה אל התל, אל נחל חברון ואל מפעל המים המרשים. בנקודה זו הצבנו מספר עמדות הסבר על התכנים השונים הנצפים באתר. הדגמים המישושים, המפות המישושיות מאפשרים אף לאנשים עם לקות ראייה להבין מה הוא האתר. חיפשנו רבות גם דרך להגיע לציבור המבקרים עם מוגבלויות שכליות התפתחותיות. ניסינו למצוא בעבורם חוויה הצומחת מתוך האתר ואינה כוללת "הסברים מדעיים". תל באר שבע נבנה מלבני בוץ, לכן יצרנו עמדה בה יכולים המבקרים ליצור לבנת בוץ משלהם. להטביע בה את חתימתם ולצרף אותה לקיר שיבנה במקום.
דילוג לתוכן